Sondaże polityczne

Sondaż jest badaniem opinii publicznej, rodzaj badań statystycznych w celu ustalenia preferencji społeczeństwa. Sondaże nie daje jednak jasnego, przejrzystego obrazu, a jedynie przybliżony wynik procentowy. Stanowi on jednak bardzo silny wyznacznik trendów społecznych. Stosowany jest w różnorodnych dziedzinach takich jak handel, w celu badania preferencji konsumentów, jak i często w okresie poprzedzającym wybory, do tworzenia preferencji wyborców. Odpowiednio przeprowadzone sondaże polityczne powinny dawać obraz możliwych

Czytaj dalej